Groeiende belangstelling

Er komen de laatste tijd zoveel aanmeldingen binnen van vooral nieuwe deelnemers, dat onze cursussen in Nederland vaak al snel volgeboekt zijn. We verheugen ons over de groeiende belangstelling en zouden graag iedereen die serieus mee wil mediteren welkom heten.

Onze mogelijkheden in te spelen op een almaar verder toenemend aantal deelnemers zijn echter beperkt. Geschikte te huren cursusplaatsen zijn zeer dun gezaaid; boeking is al 1-2 jaar tevoren nodig en elke plaats stelt grenzen aan de deelnemersaantallen. Ook de menskracht van de leden en trouwe supporters van de stichting is begrensd. Iedereen die helpt met de verzorging en het onderwijs doet dit als vrijwilliger naast zijn of haar gewone werkzaamheden.

Is er een wachtlijst of heeft u te horen gekregen dat een cursus van ons vol geboekt is? Of kunt u niet in die tijdsperiode?
Dan is een meditatiecursus in het Internationale meditatiecentrum in Engeland een optie. Dat centrum vormt het hart van de Sayagyi U Ba Khin school, ook voor de Nederlanders en er vinden het hele jaar door regelmatig cursussen plaats. Voor meer informatie – ook over cursussen in andere landen – zie www.internationalmeditationcentre.org