De meditatie

Edele Achtvoudige Pad

Boeddhistische meditatie is de beoefening van het Edele Achtvoudige Pad zoals dat door de Boeddha is onderwezen en dat uit drie onderdelen bestaat. Dit zijn: de hogere ontwikkeling van 1) moraliteit, 2) concentratie en 3) wijsheid.

1. Moraliteit is de algemene basis van alle religies. In het centrum en in door de stichting gehuurde cursusplaatsen houden de studenten zich aan de vijf voorschriften die de Boeddha leken aangeraden heeft: het zich onthouden van doden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en het gebruik van verdovende of bedwelmende middelen. Door deze moraliteit nauwgezet in acht te nemen, ontwikkelt men een zuiverheid in handelen en spreken.

2. Hierop voortbouwend wordt oefening in concentratie onderwezen door middel van Anapana-meditatie (aandachtig waarnemen van de ademhaling). Op deze wijze leren de studenten gedurende de eerste helft van een cursus hun geest te kalmeren en onder controle te brengen, en al spoedig ervaren zij het belang van een rustige en evenwichtige geest.

3. De ontwikkeling van wijsheid of inzicht tenslotte, gebeurt door middel van Vipassana-meditatie, welke gedurende de rest van de cursus wordt beoefend.

Vipassana is een proces dat een student in staat stelt zijn concentratie en aandacht verder te ontwikkelen en het hem door eigen ervaring mogelijk maakt inzicht te verwerven in de waarheden van de onbestendigheid, het lijden en het ontbreken van een duurzaam zelf.
Wanneer Vipassana met ijver beoefend wordt, voert dit geleidelijke proces van geestelijke zuivering naar de volledige verlichting, ofwel Nibbana. De nadruk ligt op de eigen, directe ervaring van de waarheid door middel van het beoefenen van de techniek.
Edel Stilzwijgen (geen overbodig spreken) verschaft een atmosfeer die zeer bevorderend werkt. Tweemaal per dag geven de leraren uiteenzettingen ter verheldering van de praktijk van de meditatie. Er vindt ook dagelijks een onderhoud met de leraren plaats.

De studenten en de regionale leraren stammen uit allerlei beroepen, religies, rassen, landen en culturen. Het is voor eenieder die onbevooroordeeld naar het centrum in Engeland, de cursuslocatie in Nederland of elders in de wereld komt, mogelijk het noodzakelijke vertrouwen in de techniek en in zichzelf te ontwikkelen. Daarom kan iedereen baat hebben bij meditatie, evenredig aan de mate van evenwichtige inzet waarmee men deze beoefent.