Groeiende belangstelling

Er komen de laatste tijd zoveel aanmeldingen binnen van vooral nieuwe deelnemers, dat onze cursussen in Nederland vaak al snel volgeboekt zijn. We verheugen ons over de groeiende belangstelling en zouden graag iedereen die serieus mee wil mediteren welkom heten. 

Onze mogelijkheden in te spelen op veranderende aantallen deelnemers zijn echter beperkt. Geschikte te huren cursusplaatsen zijn zeer dun gezaaid; boeking is al 1-2 jaar tevoren nodig en elke plaats stelt grenzen aan de deelnemersaantallen. Ook de menskracht van de leden en trouwe supporters van de stichting is begrensd. Iedereen die helpt met de verzorging en het onderwijs doet dit als vrijwilliger naast zijn of haar gewone werkzaamheden.

Is er een wachtlijst of heeft u te horen gekregen dat een cursus van ons vol geboekt is? Of kunt u niet in die tijdsperiode? 
Dan is een meditatiecursus in het Internationale meditatiecentrum in Engeland een optie. Dat centrum vormt het hart van de Sayagyi U Ba Khin school, ook voor de Nederlanders en er vinden het hele jaar door regelmatig cursussen plaats. Het is zeer aan te bevelen als bij uitstek geschikte cursusplaats en er zijn goede en relatief goedkope reismogelijkheden. Voor meer informatie – ook over cursussen in andere landen – zie www.internationalmeditationcentre.org

IMC-UK vipassana-cursus met of zonder groepsreis vanuit Nederland
Een of twee keer per jaar adopteert de stichting een vipassana-cursus in het IMC in Engeland. Voor die cursussen organiseert de stichting een gratis groepsreis, d.w.z. een regiotaxi van Bristol Airport naar het centrum en terug in aansluiting op een bepaald vlucht. Aanmeldingen kunnen dan via ons plaatsvinden - dat heeft onze voorkeur.
Wie aan een van de andere cursussen in IMC-UK wil deelnemen, moet zich altijd zelf rechtstreeks daar aanmelden. Je kunt dan wel navraag doen of er andere Nederlandse deelnemers zijn, om onderling te kunnen overleggen over samenreizen, of in IMC-UK melden dat je zo mogelijk samen een regiotaxi wil delen. Al met drie personen is dat voordeliger dan het openbaar vervoer.  De regiotaxi moet ruim tevoren worden gereserveerd, dat kan via IMC-UK.