Richtlijnen voor de cursus

In het Internationale Meditatiecentrum Splatts House in Heddington (IMC-UK), in Nederland en elders in de wereld worden regelmatig tiendaagse cursussen gegeven in de praktijk van het Achtvoudige Edele Pad zoals dat is onderwezen door de Boeddha en dat uit drie onderdelen bestaat: SILA (moraliteit), SAMADHI (concentratie) en PANNA (wijsheid of inzicht). Het wordt van de ‘studenten’, de deelnemers, verwacht dat ze naar een tiendaagse cursus komen met de bedoeling de gehele cursusperiode zonder onderbreking op de locatie blijven.

Het met toewijding beoefenen van de meditatiepraktijk zal resulteren in een tot rust brengen van de geest door het aldoor blijven richten van de aandacht op de ademhaling (Anapana meditatie) en zal uiteindelijk, na geestelijke zuivering door Vipassana meditatie, leiden tot de realisatie van de ‘innerlijke vrede van het Nibbana’. 
                  
Aan de studenten wordt gevraagd zich tijdens de cursus aan de vijf ethische regels te houden omdat een gezonde en evenwichtige gedragshouding essentieel is voor het bereiken van een geestelijk evenwicht. De vijf regels zijn:

  • Niet doden
  • Niet stelen
  • Geen seksueel wangedrag (tijdens de cursus en in het centrum altijd celibaat)
  • Niet liegen
  • Geen alcoholische drank of verdovende middelen gebruiken

Van de studenten wordt verwacht dat zij tijdens de cursus alleen die technieken gebruiken die de leraren onderwijzen en zich niet bezig houden met andere meditatieve of spirituele oefeningen. Ook vragen we de studenten geen religieuze objecten en geen leesmateriaal mee brengen en alle geluids- en communicatieapparaten zoals hun mobiele telefoontoestellen uit te schakelen. Het in acht nemen van het Edele Stilzwijgen is nodig omdat men deze meditatie het beste beoefent vanuit een besef van afzondering en stilte. Het betekent dat studenten niet met elkaar praten. Het staat studenten vrij vragen betreffende de meditatie-beoefening of persoonlijke moeilijkheden te stellen aan de leraar of andere daartoe aangewezen personen. Contact tussen mannen en vrouwen is te vermijden tijdens de cursus. Zelfs wanneer op de laatste dag het Edele Stilzwijgen is opgeheven, horen paren toch persoonlijke gesprekken uit te stellen tot na het verlaten van de cursusplaats. Alle studenten worden verzocht aanwezig te zijn bij de dagelijkse interviews met de leraren.

Dagrooster

Over het algemeen zullen degenen voor wie deze meditatie-traditie nieuw of betrekkelijk nieuw is, gevraagd worden een meer ontspannen dagrooster te volgen.

4.00 -     4.30  opstaan
4:30 -     6.30  meditatie en Dhamma-lezing
6:30 -     8.00  ontbijt en rust
8.00 -     9.00  groepsmeditatie in Dhamma-zaal
9.30 -   11.00  interviews en meditatie
11.00 - 13.00  warme maaltijd en rust
13.00 - 13.40  meditatie
14.00 - 15.00  groepsmeditatie in Dhamma-zaal
15.30 - 17.00  interviews en meditatie
17.00 - 18.00  thee en rust
18.00 -            Dhamma-uitleg
19.30 - 20.30  groepsmeditatie in Dhamma-zaal
21.00 -           rust

N.B. De deelnemers worden verzocht, tijdens de cursus het cursusterrein niet te verlaten. Indien er serieuze problemen opkomen, kan men de manager raadplegen.

De cursus wordt gehouden in een eenvoudige accommodatie.