De Sayagyi U Ba Khin stichting organiseert sinds 1987 10-daagse Theravada-boeddhistische Vipassana-cursussen in Nederland. De traditie van Sayagyi U Ba Khin is een wereldwijd verspreide traditie waarbij de nadruk ligt op de praktische beoefening van de leer van de Boeddha door Vipassana-meditatie. De beoefening is gericht op het ontwikkelen van een kalme geest die leidt tot realisatie van Nibbana.

Vanaf de tijd van Boeddha, meer dan 2500 jaar geleden, werd boeddhistische meditatie hoofdzakelijk binnen kloosterordes beoefend. Sayagyi U Ba Khin maakte als leek kennis met de leer en hij begreep hoe belangrijk boeddhistische meditatie was voor de hedendaagse mens. Hij was bijzonder goed in staat om onderwijs aan leken te geven. Sayagyi U Ba Khin werd een zeer gerespecteerde meditatieleraar in Birma (Myanmar). Hij onderwees leerlingen uit alle hoeken van de wereld tot hij in januari 1971 overleed. Daarna heeft zijn meest vooraanstaande discipel, Mother Sayamagyi, de traditie voortgezet tot haar overlijden in januari 2017. Zij heeft meer dan vijftig jaar meditatieonderwijs gegeven en bovendien wereldwijd meditatiecentra (www.internationalmeditationcentre.org) opgericht.

De tiendaagse meditatiecursussen zijn retraites die gewoonlijk op vrijdagavond beginnen en eindigen op maandagochtend. LEES MEER

Het is voor iedereen die onbevooroordeeld naar een tiendaagse cursus komt, mogelijk het noodzakelijke vertrouwen in de techniek en in zichzelf te ontwikkelen. Daarom kan iedereen baat hebben bij meditatie, evenredig aan de mate van evenwichtige inzet waarmee men deze beoefent. De cursusdeelnemers komen uit allerlei beroepen, religies, rassen, landen en culturen.

De stichting is een ANBI . De stichting is lid van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Een ethische gedragscode en richtlijnen voor de tiendaagse cursussen geven houvast voor een veilige omgeving en er is een klachtenregeling en privacyreglement .

ONS PROGRAMMA

IK WIL MIJ AANMELDEN VOOR VIPASSANACURSUS 

=>IK WIL OP DE HOOGTE BLIJVEN