Groeiende belangstelling, wachtlijst, optie…

Is er een wachtlijst of heb je te horen gekregen dat een cursus van ons vol geboekt is? Of kun je niet in die tijdsperiode? 

Dan is een meditatiecursus in het Internationale meditatiecentrum in Engeland een optie. Dat centrum vormt het hart van de Sayagyi U Ba Khin school, ook voor de Nederlanders en er vinden het hele jaar door regelmatig cursussen plaats. Het is zeer aan te bevelen als bij uitstek geschikte cursusplaats en er zijn goede en relatief goedkope reismogelijkheden. Voor meer informatie – ook over cursussen in andere landen – zie www.internationalmeditationcentre.org

In de laatste jaren zijn onze cursussen in Nederland vaak al snel volgeboekt. We verheugen ons over de groeiende belangstelling en zouden graag iedereen die serieus mee wil mediteren welkom heten. Onze mogelijkheden in te spelen op veranderende aantallen deelnemers zijn echter beperkt. Ons streven is de mogelijkheden ten volle te benutten en ook beginnende mediteerders een kans te blijven bieden en dat maakt het gebruik van wachtlijsten noodzakelijk.

Geschikte te huren cursusplaatsen zijn zeer dun gezaaid; boeking is al 1-2 jaar tevoren nodig en elke plaats stelt grenzen aan de deelnemersaantallen. Ook de menskracht van de leden en trouwe supporters van de stichting is begrensd. Iedereen die helpt met de verzorging en het onderwijs doet dit als vrijwilliger naast zijn of haar gewone werkzaamheden.