Privacy reglement

De Sayagyi U Ba Khin Stichting, een ANBI organisatie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

http://www.ubakhin.nl ——-Centrumlaan 10 6869VE Heveadorp—-T +31 622357578

Sayagyi U Ba Khin Stichting (SUBKS) organiseert 10-daagse verblijfscursussen in Theravada Boeddhistische meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin en Mother Sayamagyi, onderwezen door een geautoriseerde leraar. Aan deze cursussen kan iedereen deelnemen die deze meditatie serieus wil proberen en die fysiek en mentaal in staat is om de meditatie te beoefenen. Ook organiseert of faciliteert SUBKS meditaties op zondagen (eendaagse cursussen) en faciliteert SUBKS meditatie avonden.

SUBKS onderscheidt twee contactgroepen: – Abonnees van de nieuwsmail; – Studenten.

Als abonnee kun je via de nieuwsmail informatie krijgen over belangrijke ingeplande activiteiten. Studenten zijn personen die eerder aan een meditatie cursus van SUBKS hebben deelgenomen of zich daarvoor voor het eerst hebben aangemeld.

1 Persoonsgegevens die wij verzamelen

Via www.ubakhin.nl

Deze website biedt je de mogelijkheid je aan te melden voor een nieuwsbrief per e-mail . We vragen je voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen. De gegevens worden opgeslagen bij Mailchimp, de applicatie waarmee de nieuwsmail wordt verstuurd. Mailchimp is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf. Mailchimp conformeert zich aan de AVG via het EU-VS privacy shield. Je vindt meer informatie over de Privacyverklaring van Mailchimp met de AVG op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Persoonlijke data opgeslagen in een database gerelateerd aan deelname aan activiteiten

Daarnaast kan SUBKS data over je registreren en verwerken doordat je deelneemt of wil deelnemen aan activiteiten van de SUBKS en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren in een niet met het internet verbonden database van het SUBKS-secretariaat:

– Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum;

– E-mailadres; adresgegevens; telefoonnummer;

– Data van recente deelname aan onze cursussen

-Behoeften m.b.t. accommodatie, dieet, verzorging en begeleiding tijdens een cursus van SUBKS waaraan je deelneemt of wilt deelnemen (zoals meegedeeld via aanmeldingsformulier of op andere wijze)

Elders bewaarde persoonsgegevens

— inschrijfformulieren (met handgeschreven correcties en extra verstrekte informatie; die bewaren wij alleen voor de duur van de cursus en zo lang als nodig om gecorrigeerde gegevens over te nemen in de database);

— e-mail correspondentie over navragen van studenten

 

2 Met welk doel en op basis van welke principes wij jouw persoonsgegevens verwerken

Doelen

De leraar en managers (door hem en door de stichting daarvoor aangewezen personen) gebruiken jouw informatie

 

Sayagyi U Ba Khin Stichting deelt persoonlijke detailgegevens niet met derden (personen buiten de organisatie)

Basisprincipes

SUBKS verzamelt persoonsgegevens voor zover het gebruik van die persoonsgegevens voor het doel nodig is:

Delen van persoonsgegevens met derden en cookies

SUBKS verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is gerelateerd aan een activiteit waaraan je deelneemt of wil deelnemen. Bijvoorbeeld voor informatie van een beheerder van een accommodatie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Sayagyi U Ba Khin Stichting zie je nooit een ‘cookie’-popup omdat wij geen IP-adressen bewaren. Je bezoeken zijn niet tot aan je computer herleidbaar. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

3 Waar en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sayagyi U Ba Khin Stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van het platform – de website – worden opgeslagen op servers die in Europa worden gehost. Persoonsgegevens die opgeslagen worden ten behoeve van mailings worden in de cloud bewaard.
De persoonsgegevens die wij verzamelen bewaren we in het SUBKS-secretariaat, in een database en zo nodig voor korte tijd elders (zie boven, onder punt 1). Nadere informatie over onze bewaartermijnen is op te vragen.

4 Wat je rechten zijn: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op alle nieuwsbrieven vind je een link om je uit te schrijven als abonnee.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar secretaris@ubakhin.nl.
Sayagyi U Ba Khin Stichting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5 Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Sayagyi U Ba Khin Stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De database van het SUBKS-secretariaat is met een wachtwoord beschermd. De inschrijfformulieren worden vernietigd.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van gegevens, neem dan contact op via secretaris@ubakhin.nl

SUBKS kan dit privacy beleid en activiteiten zo nu en dan wijzigen. We zullen onze contactpersonen over veranderingen informeren zoals wettelijk vereist en een geactualiseerde privacyverklaring op de website plaatsen.