Programma 2022 / 2023

Voor de meest actuele informatie zie de agenda op www.ubakhin.nl . Al onze activiteiten worden zodra daarvoor data zijn vastgesteld op die agenda aangekondigd. Zie ook: https://www.ubakhin.nl/ik-wil-op-de-hoogte-blijven/


Programma 2022/2023; kopie van nieuwsbrief d.d. 30 augustus 2022

Aanmeldingen welkom

Nu:  voor meditatiezondag 11 september LIVE en ONLINE

Vanaf 5 september voor de Vipassanacursussen van:

  • 4 -14 november 2022 – LIVE deelname in Een West
    – óf ONLINE deelname (alleen voor ervaren oud-studenten)
    • 3- 13 februari 2023 – LIVE deelname in Een West
      – of ONLINE deelname (alleen voor ervaren oud-studenten)

Zoals gebruikelijk schrijven we op volgorde van aanmelding in, vanaf ontvangst op de ochtend van de inschrijvingsdag. Te vroege aanmeldingen (dus eerder dan 5 september) tellen niet mee. 

 

Inschrijving voor live deelname gebeurt onder voorbehoud en onder voorwaarden: afhankelijk van de actuele situatie betreffende het coronavirus. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen.
We blijven (ten minste) nadrukkelijk vragen om de adviezen van de overheid op te volgen om besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo veel mogelijk te voorkomen en rekening te houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen).

Voor online meedoen hoor je de gebruikelijke leefregels en het dagschema te volgen en in staat te zijn om je eigen kamer of huis (voor jezelf alleen) voor deze periode in te richten als een meditatiecentrum, met een gepaste plek om te mediteren. Bij vragen bel voor overleg: 06-2235 7578 (Moniek).

Heb je nog niet eerder bij ons aan een cursus deelgenomen? Lees s.v.p. eerst de Richtlijnen e Dagrooster voor de cursus. Meld je dan altijd aan via ons aanmeldformulier – je kunt het direct via één van deze links downloaden: AANMELDFORMULIER (WORD-format) of AANMELDFORMULIER (tekstbestand).

Richtprijs (de aanbevolen cursusbijdrage) voor de tiendaagse live cursus in Een-West is € 350.. Je betaalt voor het eten en het onderkomen. Het onderwijs is gratis (Dana).
Als richtprijs voor online deelname noemen we desgevraagd € 165; maar elke bijdrage in de algemene cursuskosten (zoals de hoge huurkosten voor de live versie) is welkom.

 

Voor meer informatie zie https://www.ubakhin.nl/aanmelden/ en de andere pagina’s van deze website.
Krijg je geen bevestiging van ontvangst, of heb je vragen, bel Moniek (026-3332554 of 06-2235 7578)

Oud-studenten kunnen geheel vrijblijvend (blijven) deelnemen aan de online-videomeditaties via Zoom: groepsmeditaties van een uur, 3x per week. Wil je meedoen, voor een keer of geregeld, vraag dat tenminste een dag tevoren aan bij secretaris@ubakhin.nl.

  • Iedere dinsdagavond 20:30 u met leraar Matthijs Schouten
  • Iedere maandag- en donderdagochtend 6:30 u met groep zonder leraar.

Vipassanacursussen in IMC-UK
Fysieke deelname is mogelijk; kan vanwege Covid-19 echter nog gebonden zijn aan bepaalde veiligheidsvoorschriften, zoals testen en eventuele quarantaine vooraf. Vraag om actuele informatie bij IMC-UK: https://internationalmeditationcentre.org/registration.

 

 

Heb je vragen, bel dan (Moniek, 026-3332554 of 06-2235 7578).

= > Ik wil op de hoogte blijven