Programma 2021

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 juni 2021.

Nederland gaat stapsgewijs van het slot en dat biedt kansen voor de Vipassana cursussen die zijn ingepland voor november 2021 en februari 2022. Wellicht kunnen die ook weer plaatsvinden in Een-West, met fysieke aanwezigheid van een (beperkte) groep deelnemers!
Op dit moment is het voor een doorstart te vroeg, want er is nog teveel onduidelijk en onzeker. Wij gaan zeker door met online-versies voor deze tiendaagsen. We gaan op 4 september opnieuw in overleg over ‘een eventuele doorstart. Bij groen licht zullen we vanaf 15 september beginnen met het inschrijven van deelnemers. De meeste coronabeperkingen vervallen op 26 juni (de datum van het schrijven van deze tekst) en het lijkt nu zo, alsof in augustus bijna alles weer zou mogen zoals voor de pandemie, afgezien van de drie basisregels. De regering waarschuwt echter ook voor te optimistische verwachtingen omdat de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is en de gevolgen van de Delta-variant nog te onduidelijk.

Op ons programma staan Vipassanacursussen voor:
5 -15 november 2021 (online én onder voorbehoud in Een West)

4-14 februari 2022 (online én onder voorbehoud in Een West)

Onze ervaren oud-studenten bieden we de mogelijkheid om online mee te doen –  samen met het groepje deelnemers dat naar verwachting in Een-West mediteert. Zie dit dus als een herinnering, zodat je die periode in jouw agenda gereserveerd houdt.

Kijk in je mailbox rond 10 – en vóór 15 – september
We verwachten dat we op 10 september een nieuwsmail uit kunnen sturen mét daarin de datum waarop de inschrijving start.
Zoals gebruikelijk schrijven we in volgorde van aanmelding in, vanaf ontvangst op de ochtend van de inschrijvingsdag. Te vroege aanmeldingen tellen niet mee. Bij het aanmelden kun je kiezen: voor en/of online of in Een-West – en/of voor november of februari.  Zeer waarschijnlijk zal fysieke deelname afhankelijk zijn van een coronabewijs en een beperkt deelnemersaantal.
Intussen zitten we niet stil: we overleggen geregeld met de beheerders van het huis in Een-West en het NIVON;  we houden de voorwaarden en mogelijkheden voor aanpassingen in de inrichting in het oog; checken afspraken met staf-vrijwilligers enzovoort.


Oud-studenten kunnen ook na de coronaversoepelingen geheel vrijblijvend deelnemen aan online-Zoom-videomeditaties. Groepsmeditaties van een uur vinden intussen 3x per week plaats ( en af en toe meditatiezondagen van 9 tot 17 uur). Wil je meedoen, voor een keer of geregeld, vraag dat tenminste een dag tevoren aan bij secretaris@ubakhin.nl .

  • Iedere dinsdagavond 20:30 u met leraar Matthijs Schouten
  • Iedere maandag- en donderdagochtend 6:30 u met groep zonder leraar

Nieuwe studenten – personen die niet in ons studentenbestand staan geregistreerd – raden we aan uit te kijken naar de nieuwsbrief in september. Hou je mailbox in de gaten (ook de spam map) ! En/of raadpleeg de AGENDA op www.ubakhin.nl  en Programma- 2021 voor de meest actuele informatie. https://www.ubakhin.nl/programma-2/ ) .

Vipassana cursussen in IMC-UK
Fysieke deelname is mogelijk; kan vanwege Covid-19 echter gebonden blijven aan strenge veiligheidsvoorschriften, zoals quarantaine vooraf en testen. Voor informatie daarover zie IMC-UK: https://internationalmeditationcentre.org/register

= > Ik wil op de hoogte blijven