De Stichting als organisatie

De Sayagyi U Ba Khin Stichting is een ANBI. Het RSIN-nummer is 8041.35.617

In 2021 is de 60ste 10-daagse Vipassanacursus georganiseerd.

Bestuur
Matthijs Schouten (voorzitter), Theo Doppenberg (vicevoorzitter en penningmeester), Bas van Vliet (kasbeheerder), Moniek Nooren (secretaris) en overige leden: Els de Waal, Camille van Vooren en Benoit Denys.

Jaarverslag 2017 (pdf) 
Jaarverslag 2018 (pdf)
Jaarverslag 2019 (pdf)
Jaarverslag 2020 (pdf)
Jaarverslag 2021 (pdf)
Jaarverslag 2022 (pdf)

Beleidsplan
Tijdens de tiendaagse meditatiecursussen wordt het Edele Achtvoudige Pad in praktijk gebracht en vipassana onderwezen. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de drie karakteristieken van het leven zoals de Boeddha die onderkende: onbestendigheid (Anicca), onbevredigendheid (Dukkha) en het niet-bestaan van een duurzaam zelf (Anatta). Als stichting zetten wij in op ten minste één regionale, laagdrempelige Nederlandse cursus per jaar. We ondersteunen en stimuleren Nederlandse studenten bij hun deelname aan Vipassana-meditatiecursussen in IMC-UK.

Het vermogen van de stichting wordt hoofdzakelijk gevormd door financiële bijdragen van deelnemers aan de meditatiecursussen en verder door bijdragen van sympathisanten (vrijwillige donaties). Het beheer is gericht op verzekering van het dekken van de jaarlijkse onkosten en de instandhouding van een buffer met name voor het doen van aanbetalingen i.v.m. reserveringen van cursusaccomodaties.

Beloningsbeleid
De organisatie van de activiteiten en de verzorging van de cursusdeelnemers neemt een groep van vrijwilligers op zich – allen oud-studenten binnen deze stroming. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Niemand ontvangt een beloning voor zijn of haar bijdrage aan het werk. Het onderwijs is gratis. Het cursusgeld dat de deelnemers betalen bij aanvang van de cursus omvat een bijdrage in de huur van de cursusplaats en de vergoeding voor de maaltijden tijdens de tien dagen.

Doelstelling
In de statuten is de doelstelling formeel vastgelegd: het beoefenen van de Theravada-boeddhistische religie te ondersteunen; door in overeenstemming met de grondbeginselen zoals deze neergelegd zijn door wijlen Sayagyi U Ba Khin en in navolging van de Sayagyi U Ba Khin Memorial Trust (Engeland); de studie en de beoefening van de technieken ter ontwikkeling van concentratie, inzicht en de hogere standaarden van moraliteit zoals deze door de Boeddha zijn onderwezen, te stimuleren, en door het in algemene zin uitdragen van en bekendheid geven aan de leer van de Boeddha.