Aanmeldingen welkom vanaf 15 sept. voor Vipassanacursussen van:

  • 5 -15 november 2021 – live deelname in Een West
    – óf online deelname (alleen voor ervaren oud-studenten)
  • 4- 14 februari 2022 – live deelname in Een West
    – of online deelname (alleen voor ervaren oud-studenten)

Inschrijving voor live deelname gebeurt onder voorbehoud en onder voorwaarden: als de anderhalve meter regel door de overheid spoedig wordt opgeheven én we dan genoeg aanmeldingen hebben. Wil je meedoen op de locatie, live, meld je dus op de 15de direct aan!.
Voor de veiligheid beperken we het aantal fysiek deelnemende studenten flink, zodat men meer afstand kan houden in het huis. Ook zal deelname afhankelijk zijn van een vaccinatie bewijs en een recente negatieve Coronatest. Bovendien zullen we extra ventileren; en we verwachten dat iedereen toch zoveel mogelijk afstand houdt, waar nodig mondkapjes draagt, let op extra hygiëne enzovoort. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen.
Heb je nog niet eerder bij ons aan een cursus deelgenomen? Lees svp. eerst de Richtlijnen en Dagrooster voor de cursus. Meld je dan altijd aan via ons aanmeldformulier – je kunt het hier direct via de links downloaden: AANMELDFORMULIER WORDformat  of AANMELDFORMULIER tekstbestand  . hebben accomodatie-reserveringen vastgelegd  en vermelden de data op onze website, zodat je die toch alvast in jouw agenda kunt zetten. Zie Programma 2021 Aanmelding en inschrijving voor cursussen met fysieke aanwezigheid (of een vervangende online-versie) is voorlopig niet mogelijk en afhankelijk van de verdere ontwikkelingen. Ook andere fysieke bijeenkomsten – meditaties op zondag en groepszittingen op avonden – zijn pas weer mogelijk als dat weer veilig kan i.v.m. de Corona-pandemie. Ingeplande activiteiten blijven op de agenda staan tot duidelijk is of die al dan niet kunnen doorgaan – fysiek of als online versie. Personen die niet in ons studentenbestand staan geregistreerd raden we aan uit te kijken naar de eerstvolgende cursus die weer fysieke aanwezigheid toelaat.

Richtprijs (de aanbevolen cursusbijdrage) voor de tiendaagse live-cursus in Een-West is € 330. Je betaalt voor het eten en het onderkomen. Het onderwijs is gratis (Dana). Zoals gebruikelijk schrijven we op volgorde van aanmelding in, vanaf ontvangst op de ochtend van de inschrijvingsdag. Te vroege aanmeldingen tellen niet mee.

Voor meer informatie zie  https://www.ubakhin.nl/aanmelden/ en de andere pagina’s van deze website.
Krijg je geen bevestiging van ontvangst, of heb je vragen, bel Moniek, 026-3332554 of 06-2235 7578!

Inschrijving voor online deelname is mogelijk voor onze ervaren oud-studenten – zij doen op een eigen locatie mee –  alleen en toch op afstand samen met de andere deelnemers en de leraar. De online cursus vergt van ons nauwelijks aparte kosten. Iedere bijdrage van een online-deelnemer is welkom. Je helpt dan om de hoge huurkosten mee te dragen, nu we minder cursisten fysiek kunnen huisvesten. We vermelden als richtprijs € 165 omdat sommigen daarnaar vragen.

Rond de 22e  september zal er een volgende nieuwsbrief uitgaan.  Dan weten we iets over de belangstelling voor de cursussen; en er is dan meer duidelijk over de Covid situatie in het land en de eventuele nieuwe regelgeving van de overheid.

Oud-studenten kunnen geheel vrijblijvend blijven deelnemen aan de online-videomeditaties via zoom die nu al meer dan een jaar plaatsvinden: groepsmeditaties van een uur, 3x per week. Wil je meedoen, voor een keer of geregeld, vraag dat tenminste een dag tevoren aan bij secretaris@ubakhin.nl .

  • Iedere dinsdagavond 20:30 u met leraar Matthijs Schouten
  • Iedere maandag- en donderdagochtend 6:30 u met groep zonder leraar.

Vipassana cursussen in IMC-UK
Fysieke deelname is mogelijk; kan vanwege Covid-19 echter nog gebonden zijn aan strenge veiligheidsvoorschriften, zoals quarantaine vooraf en testen. Voor informatie daarover zie IMC-UK: https://internationalmeditationcentre.org/registration.

Sayadaw U Thundara
Tot ons verdriet informeren we jullie dat de Sayadaw U Thundara op 30 juli in Myanmar aan Covid is overleden. Sayadaw U Thundara leidde de toetredingsceremonie van de Bhikku’s tijdens de Ordinatie-cursussen die in 2005 en 2007 plaatsvonden op het IMC in het Verenigd Koninkrijk. We hebben als stichting namens alle Nederlandse meditatiestudenten uit Sayadaw U Thundara’s naam Dana gegeven aan het IMC UK, voor herstelwerkzaamheden aan de Pagode, momenteel gaande aldaar. Als je persoonlijk  Dana wilt geven, dan kan dat ook nog.